Onderzoek Elias: afgerond!

Elias heeft afgelopen maand zijn afstudeeronderzoek ingeleverd en heeft daarvoor een 7,3 als beoordeling gekregen! Gefeliciteerd Elias! Wij als bestuur zijn erg blij met het advies dat wij hebben gekregen van Elias en zullen hier zeker mee aan het werk gaan. Elias wou de vereniging graag op de hoogte stellen en heeft ons onderstaand bericht gestuurd: 

Beste leden van S.O.S. Oldebroek,

Voor dat ik jullie ga vertellen over mijn laatste fase bij S.O.S. en het product dat ik uiteindelijk heb gevormd, wil ik een dankwoord uitspreken. Ik wil het team van Goed Bezig Oldebroek bedanken voor de begeleiding die ik wekelijks op het kantoor en de laatste tijd online heb mogen ontvangen. Ik heb daar in een prettige werksfeer aan mijn opdracht kunnen werken en van hen veel nuttige feedback mogen ontvangen, wat mijn product zeker ten goede is gekomen.

Daarnaast wil ik ook het bestuur van S.O.S. Oldebroek bedanken, ten eerste voor het mogelijk maken van deze afstudeeropdracht voor mij, maar vooral ook voor de prettige samenwerking die we het afgelopen studiejaar hebben gehad. Ik heb mij altijd op mijn gemak en welkom gevoelt tijdens bestuursvergaderingen en dat heeft mij gemotiveerd om mijn uiterste best te doen tijdens mijn stage.

Niet te vergeten wil ik de leden en vereniging in zijn algeheel bedanken. Ik heb de vereniging leren kennen als een warme vereniging, en ben blij en trots dat ik de vereniging heb mogen helpen.

Na een lange afstudeerstage van september tot mei heb ik afgelopen dinsdag, 9 juni, mijn adviesplan mogen presenteren aan het bestuur van S.O.S. Om jullie geheugen even op te frissen, de hoofdvraag van mijn afstudeerstage was: Hoe kan sportvereniging S.O.S. meer leden aan de vereniging binden en huidige leden behouden? Naar deze hoofdvraag heb ik het eerste gedeelte van mijn stage veel onderzoek gedaan, denk daarbij o.a. aan het ledentevredenheidsonderzoek dat ik heb gehouden maar ook aan theoretisch onderzoek en nog meer. De onderzoeksbevindingen die ik rond januari allemaal had verzameld moesten als basis gaan gelden voor het uiteindelijke adviesplan. De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het schrijven van dat adviesplan.

Waar moeten jullie aan denken bij dat adviesplan? Ik heb meerdere adviezen geschreven, gericht op zowel ledenbehoud als ledenwerving. Zo heb ik geadviseerd om met een aantal vormen van gymnastiek te starten die op dit moment nog niet worden aangeboden bij S.O.S. Maar denk ook aan adviseren hoe het bestuur sommige processen kan versnellen en zij verder vooruit kunnen kijken.

Het volledige adviesplan, met daarin alle andere adviezen blijft voorlopig bij het bestuur, maar ik hoop van harte dat jullie als leden binnenkort de invloed van mijn adviesplan zullen merken. Ik hoop dan ook van harte dat mijn adviesplan de vereniging vooruit helpt en wens het bestuur, leiding en andere vrijwilligers veel succes met de implementatie van mijn adviesplan.

Groeten, en tot ziens in Oldebroek,

Elias Mendel

Reacties zijn gesloten.