Contributie

In onderstaand overzicht zijn de kosten per maand beschreven voor de genoemde uren. 

  1 uur les per week 1,5 uur les per week 2 uur les per week
t/m 8 jaar €13,- €17,75 €22,50
9 t/m 15 jaar €14,- €19,25 €24,50
16 jaar en ouder €18,- €24,75 €31,50
Bewegen voor Senioren €12,- n.v.t. n.v.t.

Eenmalige inschrijfkosten van €10,-.
(Lees verder voor eventuele bijkomende kosten)

Binnen onze vereniging zijn er verschillende disciplines welke meerdere uren trainen. Voor alle volgende uren volgt er een korting op de contributie. Deze kosten zijn opvraagbaar bij onze ledenadministratie.

Incassogegevens:
Incassant: gymnastiekver. S.O.S.
Incassant ID: NL10ZZZ400944890000
IBAN: NL08RABO0348404026
Incasso vindt plaats rond de 15e van de maand.

In een seizoen worden alle kalendermaanden contributie geïnd, behalve de maand augustus

Incasso’s buiten de normale contributie om:

 • Januari:
  In januari is er een extra incasso voor de contributie voor de KNGU (t/m 15 jaar € 24,00; 16 jaar e.o. € 30,00). Dit is een verplichte incasso en zal jaarlijks in januari plaatsvinden. Het tarief wordt jaarlijks aangepast door de KNGU.
  Voor nieuwe leden geldt: bij de eerste incasso wordt automatisch deze bijdrage, naar rato (per kwartaal), meegenomen. 
  Door de bondscontributie bent u verzekerd tijdens onze lessen, kan er meegedaan worden aan wedstrijden en kan onze leiding gerichte opleidingen volgen voor het lesgeven. 
 • Juli:
  In juli zal er een extra incasso plaatsvinden voor alle turnsters die met wedstrijden van het afgelopen seizoen meegedaan hebben. Dit betreft wedstrijdgeld en wedstrijdpaspoorten. De kosten voor plaatsingswedstrijden zijn voor het lid zelf. Wanneer een lid deelneemt aan een (halve) finale, zijn de kosten 50% voor het lid en 50% voor de vereniging.
 • September:
  • Bij alle leden die op wedstrijdturnen zitten wordt een extra incasso gedaan voor het verenigingsturnpakje. Kosten €25,- per seizoen.
   Voor nieuwe leden geldt: bij de eerste incasso wordt automatisch deze bijdrage, naar rato, meegenomen.
   Er is geen restitutie mogelijk van de incasso van het verenigingsturnpakje. 
  • Bij alle leden die op dans zitten wordt een extra incasso gedaan voor de dansonkosten: aanschaf kleding, meedoen wedstrijden, demonstraties, etc. Kosten €15,- per seizoen.
   Voor nieuwe leden geldt: bij de eerste incasso wordt automatisch deze bijdrage, naar rato, meegenomen.
   Er is geen restitutie mogelijk van de dans-onkosten.

Reacties zijn gesloten.