Vertrouwenspersonen

Zit jij ergens mee? Kun je er thuis niet over praten maar wil je wel graag je verhaal kwijt?
Daar zijn vertrouwenspersonen voor. Zij nemen je serieus en zullen samen zoeken naar een oplossing!

Vertrouwenspersonen

  • C.N.S. De Regenboog: Dhr. M.Hendriksen, directeur: 0525-631407; privé 06-52126711
  • Looschool: mw. W.Bos, leerkracht: 0525-631693; privé 0525-622582
  • Timotheusschool: mw. H.de Zwaan, leerkracht: 0525-631823; privé 0525-682771
  • EbenHaezerschool: mw. J.van den Hatert, adjunct-directrice: 0525- 631787; privé 0525-633590