Lidmaatschap

Word lid!
Heeft één van uw gezinsleden een proefles gehad bij onze vereniging?
Bent u enthousiast geworden en wilt u lid worden?
Een lidmaatschap bij onze gymnastiekvereniging hebt u al voor de volgende contributie:

 • tot 9 jaar: €11,- per maand
 • 10 tot 16 jaar: €13,- per maand
 • 16 jaar e.o.: € 15,- per maand
 • Stoelgymnastiek: €10,- per maand

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een strippenkaart. Bent u een onregelmatige sporter dan is dat echt wat voor u! Kijk hier voor meer informatie!

Incassogegevens:
Incassant: gymnastiekver. S.O.S.
Incassant ID: NL10ZZZ400944890000
IBAN: NL08RABO0348404026
Incasso vindt plaats rond de 15e van de maand.

Incasso’s buiten de normale contributie om:

 • Januari:
  In januari is er een extra incasso voor de contributie voor de KNGU (t/m 15 jaar € 20,50; 16 jaar e.o. € 25,00). Dit is een verplichte incasso en zal jaarlijks in januari plaatsvinden. Het tarief wordt jaarlijks aangepast door de KNGU.
 • Juli:
  In juli zal er een extra incasso plaatsvinden voor alle turnsters die met wedstrijden van het afgelopen seizoen meegedaan hebben. Dit betreft wedstrijdgeld en wedstrijdpaspoorten.
 • September:
  • Bij alle leden die op wedstrijdturnen zitten wordt een extra incasso gedaan voor het verenigingsturnpakje.
  • Bij alle jazzleden wordt  15,- geïncasseerd i.v.m. aanschaf kleding, meedoen wedstrijden, demonstraties, etc. Voor nieuwe leden geldt: bij de eerste incasso wordt automatisch deze bijdrage, naar rato, meegenomen. Er is geen restitutie mogelijk van de dansonkosten.

Binnen onze vereniging zijn er verschillende disciplines welke meerdere uren trainen. Voor alle volgende uren volgt er een korting op de contributie. Deze kosten zijn opvraagbaar bij Gerry Vosselman

Hierbij vindt u ons inschrijfformulier. U kunt deze bij de volgende les inleveren bij de trainster.

Inschrijfformulier

 

Verandering in lessen en/of uren:
Zijn er wijzigingen in uren/ lesgroepen oid graag een mutatieformulier invullen en dit formulier inleveren bij:

Gerry Vosselman
ds. Otto Veeninglaan 27
8096 XG Oldebroek

Of in postbus bij ingang Kulturhus De Talter.

Mutatieformulier

 

Opzeggen lidmaatschap:
Wilt u het lidmaatschap beindigen? Wat jammer!
Wilt u dan onderstaand mutatieformulier invullen en inleveren bij:

Gerry Vosselman
ds. Otto Veeninglaan 27
8096 XG Oldebroek

Of in postbus bij ingang Kulturhus De Talter.

Mutatieformulier