Wedstrijdturnen bij S.O.S. Oldebroek

Deze informatie is voor alle (nieuwe) turnsters (en haar ouders/verzorgers). Wij willen wat informatie over de jong talentgroep, wedstrijdgroep en selectie geven. Lees deze informatie goed door. Mocht je/u het met de voorwaarden niet eens zijn, dan is er helaas geen plaats voor jou in een van deze groepen. We hopen dat je dan met veel plezier naar een recreatiegroep gaat, waar naast het turnen, spel en gezellig samenzijn voorop staan.

In de recreatiegroepen wordt regelmatig gekeken of er turntalenten aanwezig zijn en zij worden dan gevraagd om in 1 van onze speciale turngroepen te komen proefdraaien. Aanleg, lenigheid, kracht, motivatie en plezier spelen een belangrijke rol bij deze beslissing.

 

Jong talentgroep, wedstrijdgroep en de selectie
Jong talentgroep
De kinderen tot groep 4 worden opgenomen in de jong talentgroep, waar ze voorbereid  worden voor de wedstrijdgroep of de selectie. Ze trainen 1x 2 uur per week.

Wedstrijdgroep en selectie
De turnsters kunnen onder verschillende niveaus uitkomen. De trainster zal samen met de turnster en ouders overleggen welk niveau het beste bij een meisje past. Vanuit dit overleg wordt gekozen wat het beste bij een turnster past: wedstrijdgroep of de selectie.

De wedstrijdgroep turnt binnen de 6e en 7e divisie (waarbij de zesde divisie ‘moeilijker’ is dan de zevende divisie).  Zij trainen 1x 2,5 uur per week. De selectiegroep turnt in hogere divisies, nl. 3e, 4e en 5e divisie. De selectie traint 2x 2 uur per week.

 

Proefperiode
Je mag 3 weken op proef meedraaien in een van de groepen. De trainster beslist daarna of en in welke groep je thuishoort. Het kan dus zijn, dat je niet voldoende talent hebt voor het wedstrijdturnen. Dan zul je helaas terug moeten naar een recreatiegroep. Zodra je definitief in de jong talentgroep, de wedstrijdgroep of de selectie komt, moet je een mutatieformulier voor de ledenadministratie invullen. Deze krijg je van de trainster. Dan gaat er een ander contributietarief in werking (zie contributie en andere incasso’s).

 

De trainingen
De turnsters zijn in principe vrij om te kiezen welke kleding zij willen dragen tijdens een training. Wel is een turnpakje het meest praktisch en veilig. De (lange) haren graag in een staart (of anderszins).
Er wordt verwacht dat alle turnsters voor aanvang van de training, omgekleed in de zaal staan. De trainster geeft aan hoe laat de turnsters aanwezig moeten zijn.
We hebben tijdens de training even kort pauze, natuurlijk mogen de turnsters dan even wat eten en drinken.
Wanneer een turnster verhinderd is voor een training, wordt dit doorgegeven aan de trainster met opgaaf van reden. Dit kan door de trainster te mailen, bellen of via een sms.

Af en toe gaan we trainen in een turnhal, voornamelijk omdat we in De Talter geen turnvloer hebben. Voor deze trainingen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Verdere informatie hierover wordt via de mail gegeven.

 

Wedstrijden
Alle kinderen in de jong talentgroep, wedstrijdgroep of selectie doen mee aan wedstrijden. Dit is verplicht. Van de trainster ontvangt u tijdig informatie over hoe laat en waar de turnster aanwezig moet zijn.

  • Er vinden twee of drie voorrondes plaats waarbij de turnster zich kan kwalificeren voor een (regio- of districts)finale. Dit is per divisie verschillend.
  • Tijdens de wedstrijden dragen de turnsters het wedstrijdpakje van de vereniging. Eens per jaar wordt hier kleedgeld voor geïnd. Het pakje blijft 4 jaar van de vereniging, het zou fijn zijn als hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Het pakje moet aan het eind van de wedstrijd, binnenstebuiten, weer meegeven worden aan de trainster. Deze NIET wassen.
  • Bij aanschaf van nieuwe turnpakjes, worden de ‘oude’ pakjes aangeboden voor een gereduceerd tarief. Er zal gekeken worden hoe lang de turnster al lid is van 1 van de groepen en hoeveel kleedgeld er al betaald is. U ontvangt hier t.z.t. meer informatie over.
  • De vereniging heeft ook de beschikking over trainingspakken. Wanneer het mogelijk is krijgt de turnster een trainingspak die zij tijdens de wedstrijden aan mag. Deze pakken niet zelf wassen! Hier hebben wij vrijwilligers voor.

 

Contributie en andere incasso’s
Meer trainen betekent ook meer contributie. Daarnaast zal er ieder jaar in juli een incasso zijn voor de wedstrijdgelden en in september voor het turnpakje. (Zie verdere info in het informatieboekje en/of op facebook en de website.)

Voor vragen en/of inlichten over de contributie en de incasso’s, kunt u contact opnemen met de penningmeester: Gerry Vosselman, telnr.: 0525-631788.

 

Vragen en/of opmerkingen
Bij vragen of opmerkingen graag contact opnemen met de trainster. Ook wanneer u/jij twijfelt of iets wilt overleggen staat hij/zij open om met u/jij van gedachten te wisselen.
De leiding ziet en hoort helaas ook niet alles. Wanneer er dus ‘problemen’ zijn dan vernemen zij dit graag. Zoals uit bovenstaande blijkt wordt er veel waarde gehecht aan open communicatie, wij hopen dat u/jij daar ook in meedenkt.

Als laatste hopen we dat de turnsters leuke trainingen en wedstrijden hebben, want plezier staat voorop!

De trainsters en het bestuur van gv S.O.S. Oldebroek